متن

بی شک حمایت و مساعدت شما دوستان و همراهان طبیعت دوست، در روند اجرای طرح، موجب تسهیل در امور و دلگرمی بیشتر ما خواهد بود .
گروههای طبیعت گردی در سراسر نقاط کشور که تمایل به همکاری با کمپین ایران پاک را دارند ،از طریق مسیرهای زیر درخواست خود را ارسال نمایند

شماره تماس : 35413258-051 داخلی 136
شماره همراه : 09120243528
دایرکت صفحه اینستاگرام : shahrbabana