کمپین زیست محیطی ایران پاک

با توجه به دیدگاه مدیریت عامل مجموعه بابانا ؛علاقه و دغدغه ایشان نسبت به محیط زیست و طبیعت، و در راستای احساس مسئولیت اجتماعی این مجموعه، کمپین ایران پاک راه اندازی و درمردادماه 1400 آغاز شد. در طی این کمپین شرکت شهربابانا با پشتیبانی از گروههای طبیعت گرد، تورهایی را در نقاط طبیعی که آلوده هستند و نیاز به پاکسازی دارند، برگزار میکند و با مهیا کردن ملزومات و تجهیزات مورد نیاز گروهها ، پاکسازی محیط انجام میگردد.

اجرای این کمپین از استان خراسان،شهر مشهد آغاز و به مرور در سراسر نقاط ایران عزیزمان اجرا میشود.

تمامی این اقدامات درجهت ایجاد فرهنگ مراقبت از محیط زیست صورت میگیرد واینکه اندکی تامل را برای گردشگران ایجاد کند، تا کمی بیشتر به اهمیت پاک بودن طبیعت و مراقبت از مواهب خدادادی بیندیشیم .

به امید روزی که در کنارهم بتوانیم گام هایی بزرگتر و موثرتر را در زمینه مراقبت و حفظ محیط زیست برداریم و به امید داشتن ایرانی پاک و عاری ازآلودگی .


گالری تصاویر