پرسش و پاسخ

یک سوال بپرسید!
 
   
 
captcha
 
سوالات رایج کاربران

1.  همه قسمتهای کیک طلایی نیست و بعضی جاها سفید شده یا قهوه ای تیره؟

1-کیک دقیقا در وسط فر قرار نداشته و بیشتر به کناره های فر نزدیک بوده است تا وسط فر.
2-کیک در طبقه وسط پخته نشده است. ارسال کننده: حمیده بهشتی

2.  کیک حفره حفره دار شده است؟

1-دلیل اصلی آن دمای زیاد و مدت پخت کم است.
2-میزان مخلوط کردن یا کم بوده یا زیاد مثلا شکر وکره خوب مخلوط نشده و یا زیاد مخلوط شده است.
3-زیادی جوش شیرین یا بیکینگ پودر استفاده شده و یا اینکه به جای بیکینگ پودر جوش شیرین اضافه شده است. ارسال کننده: زری محمدی

3.  چرا کیک جمع (چروک شده)؟

1-دلیل اصلی آن بزرگ بودن قالب است.
2-زیادی قالب چرب شده است .
3-مواد غیر دورانی هم خورده اند.
4-بیشتر از مقدار دستور مایعات ریخته شده است.
5-حرارت فر کم بوده و کیک بیش از مقدار لازم پخته شده است.
6-فر سرد بوده بنابراین مدت پخت زیاد شده است.
7-مقدار سفیده زیاد بوده و کیک هم خیلی پف داشته و بین مواد کیک هوا ایجاد شده است.
8-قالب مورد استفاده نسبت به مواد کوچک بوده و مواد خیلی فشرده شده اند.
9-کیک هنگام پخت تکان خورده یا به آن ضربه وارد شده است.
10-در فر موقع پخت باز شده و یا دمای آن کم بوده است. ارسال کننده: مدیرسایت

4.  کیک خیلی زبره یا وسطش گود شده است،چه عملی باید انجام داد؟

1-فر از قبل داغ نشده و یا دما خیلی کم بوده و کیک آرام پخته شده است.
2-بیکینگ پودر یا جوش شیرین خیلی زیاد و یا کهنه بوده است.
3-آرد خیلی سنگین و یا نامرغوب بوده است.
4-میزان مایه کیک خیلی غلیظ شده است. ارسال کننده: مدیرسایت

5.  سطح کیک لزج و چسبناک و داخل کیک خشک شده است،چه کاری باید انجام داد؟

1-موادبه صورت غیر دورانی مخلوط شده است.
2-زمان پخت زیاد و یا حرارت کم بوده است.
3-سفیده خیلی زده شده است.
5-مواد استفاده شده هم دما نبوده اند.
6-میزان چربی و مایعات کم بوده یا اینکه مقدار آرد زیاد بوده است. ارسال کننده: مدیرسایت

6.  کیک مورد نظر گنبدی شکل شده و ترک خورده (بالا آمدن وسط کیک)؟

1-فر زیادی داغ بوده و بیشتر از نیم ساعت هم گرم شده است.
2-مواد در انتهای کار زیاد و غیر دورانی هم زده شده است.
3-میزان مایعات نسبت به آرد کم بوده یا اینکه آرد سنگین بوده و زیاد شده است. ارسال کننده: علی رضایی

7.  کیک نامتقارن شده(رویه کج یا شیبدار شده)؟

1-سطح زیر کیک تراز نبوده است.
2-قالب زیادی سبک بوده است.
3-بیکینگ پودر خوب مخلوط نشده است.
4-مواد خشک الک نشده اند. ارسال کننده: نازی اصغری